Riçtrak

Dizel mühərrikli yükləyicilər 5.0 t-dan yuxarı

Daxili yanma mühərrikli avto yükləyicilər 1.5-5.0 t
Elektro yükləyicilər

Dizel mühərrikli yükləyicilər 5.0 t-dan yuxarı
FD115-8
FD60-10
FD100-8
FD70-10
FD80-10
FD135-8
FD150E-8
FD160E-8
FD200Z-6
FD250Z-6