Riçtrak

Dizel mühərrikli yükləyicilər 5.0 t-dan yuxarı

Daxili yanma mühərrikli avto yükləyicilər 1.5-5.0 t
Elektro yükləyicilər

Riçtrak
FB18RL-15
FB15RL-15
FB20RL-4
FB25RL-4