Riçtrak

Dizel mühərrikli yükləyicilər 5.0 t-dan yuxarı

Daxili yanma mühərrikli avto yükləyicilər 1.5-5.0 t
Elektro yükləyicilər

Dizel
FD15-21
FD18-21
FD35YT-10
FD40YT-10
FD45YT-10
FD50AYT-10
FD25-17
FD30-17
FD20-17