Riçtrak

Dizel mühərrikli yükləyicilər 5.0 t-dan yuxarı

Daxili yanma mühərrikli avto yükləyicilər 1.5-5.0 t
Elektro yükləyicilər

Benzin
FG15T-21
FG18-21
FG20-17
FG25-17
FG30-17
FG35-17
FG40T-10
FG45T-10
FG50T-10