Riçtrak

Dizel mühərrikli yükləyicilər 5.0 t-dan yuxarı

Daxili yanma mühərrikli avto yükləyicilər 1.5-5.0 t
Elektro yükləyicilər

Elektro yükləyicilər
FB15-12
FB18-12
FB30-11
FB20A-12
FB15G-12
FB18G-12
FB20AG-12
FB15M-12
FB18M-12
FB20M-12