Riçtrak

Dizel mühərrikli yükləyicilər 5.0 t-dan yuxarı

Daxili yanma mühərrikli avto yükləyicilər 1.5-5.0 t
Elektro yükləyicilər

FD70-10
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Model FD70-10
Yükgötürmə qabiliyyəti 7000 kg
AST (1200x800 mm paletlə) 3935 mm
Ön / arxa şinlər 8.25-15-14PR(I); 8.25-15-14PR(I);
Yüklü/yüksüz hərəkət sürəti 11.0/29.0 km/h; 12,0/31,0 km/h
Yüklü/yüksüz qaldırma sürəti 450 mm/s; 500 mm/s
Dönmə radiusu 3350 mm
İstismar çəkisi 9245 kg