Riçtrak

Dizel mühərrikli yükləyicilər 5.0 t-dan yuxarı

Daxili yanma mühərrikli avto yükləyicilər 1.5-5.0 t
Elektro yükləyicilər

FB30-11
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Model FB30-11
AST (1200x800 mm paletlə) 3895 mm